Utrecht en de Joden

 

Frontpage of booklet

Frontpage

My small guide on “Utrecht and its Jews, walking through history” has been published (in Dutch) on May 3rd, 2015 by the Centre for the Humanities of the University of Utrecht. At this place we expect to give some additional information, pictures and discussions that could not fit into the guide itself.

ISBN 978-90-823819-0-0

 

 

 

 

To the guide belongs a map with legends of the tour:

Legend Map

 

 

 

 

 

 

 

 

Omissies en correcties / Omissions and corrections

  • Het relaas over Dr Perel en zijn gezin op blz. 27 is ontleend aan: Hermann Meub (ed.) – Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945. Dit boek geeft een uitgebreide verzameling van wat bekend is over de vele joden uit Utrecht die de oorlog niet overleefden. Het is als pdf down te loaden van: http://www.jdmu.nl/herinneringsboek/ of van http://www.dutchjewry.org/utrecht/utrecht.shtml
  • Op blz. 12 de bekende marktkoopman heette L. Querido (Levi Querido); niet als vermeld M.
  • De foto van het schilderij van Joh. Leusden is gespiegeld weergegeven. Juiste weergave onder 9 (veranderend inzicht).